Unsplashed background img 2

Byggtaksering sør er en bedrift som utfører det meste innen taksering av eiendom, skade, løsøre og skjønn. Vi er tilsluttet Norges takseringsforbund og har over 20 års erfaring innen byggebransjen.
Våre kunder er meglere, privatpersoner, advokater, forsikringselskap og offentlige oppdragsgivere.
Vi har kontoradresse i Risør og arbeidsfelt i Agder, Telemark.
Innen skadetaksering og naturskader vil arbeidsfelt være landsdekkende.

Vi vektlegger størst mulig kundetilfredshet og strekker oss langt for å oppnå dette, uansett om det dreier seg om enkeltoppdrag eller flere oppdrag kan du forvente samme oppfølging og kundetilfredshet hos oss.
Vi bestreber å møte kundens behov i en travel hverdag og er svært fleksible med tanke på arbeidstid, arbeidsområder og løsninger.


Det er kun NTFs takstutdanning som kvalifiserer til medlemskap i NTF. Det sikrer takstfolk med en solid faglig bakgrunn, og en tyngde som gir kundene trygghet for en objektiv og grundig takst. NTF-kvalifiserte takstmenn er pålitelige folk som er opptatt av å gjøre en skikkelig jobb.

ntf


Mer enn 20 års erfaring i byggebransjen sikrer rett pris og kvalitet til avtalt tid.
Unsplashed background img 1

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via telefon eller e-post for uforpliktende pristilbud.

Atle Hartveit

Daglig Leder

Tlf: 906 20 452

E-post: atle2@getmail.no

Besøksadresse

Oterlia 40

4950 RISØR

stars

Profesjonell

Som kunde kan du forvente deg profesjonelle og erfarne arbeidere som har kunden i fokus.

group

Fleksibel

Vi anser oss selv som svært fleksible, både når det kommer til arbeidstid, arbeidsområder og løsninger for kundene.

settings

Løsningsorientert

Vi er en løsningsorientert bedrift. Det er viktig for oss som bedrift å løse problemer og møte utfordringer i et oppdrag/jobb.

Unsplashed background img 2
Verdi og lånetakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Boligsalgsrapport. Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport fra Norges Takseringsforbund er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Rapporten gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. På den måten kan
misforståelser unngås, og konflikter forebygges.

Skadetaksering

Bransje undersøkelser konkluderer med at det hvert 9 minutt skjer en vannlekkasje i Norge, DSB sin oversikt over boligbranner viser til 2980 boligbranner bare i 2013.
Byggtaksering sør er sertifisert for å håndtere alle skadetilfeller innen skadetaksering og vil kunne bistå oppdragsgiver med et korrekt skadeoppgjør.
En skadetakstmann møter kundene i situasjoner som ofte oppleves dramatiske. Sterke følelser kan være utløst, samtidig som store verdier står på spill. Da er takstmannens rolle som uavhengig tredjepart en viktig faktor, slik at skadelidte får riktig oppgjør og reparasjon.

Naturskader

Skader som skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd kalles naturskader. En rekke NTF-takstmenn inngår i beredskapen ved slike skader, etter godkjenning av Norsk Naturskadepool.
Byggtaksering sør inngår og er godkjent av Naturskadepoolen som skadetakstmenn.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men hvor oppdraget er å vurdere forhold det klages på når en eiendom skifter eier. 
Takstmannen gjør en befaring på stedet, og vurderer i tillegg tilgjengelig teknisk dokumentasjon. De juridiske sidene av saken vurderes ikke. Økonomiske konsekvenser beregnes ut fra kostnader ved utbedring til referansenivået, dersom et negativt avvik blir påvist.

Skjønn

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som blir enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann med sertifisering fra NTF gir god trygghet for et riktig resultat. 
Byggtaksering sør er sertifisert for skjønnsmessige oppdrag og kan bistå deg som privatkunde, forsikringsselskap eller advokat i en skjønnsmesig vurdering for å sikre et riktig oppgjør.

Løsøre

Mange besitter i dag store verdier i form av innbo og løsøre, ved en skade vil ofte store verdier forsvinne. Byggtaksering sør er sertifisert for taksering av innbo og løsøre, vi vil kunne bistå for å sikre deg og dine verdier.

Brannskade

Totalskade ved brann, både bygning og innbo er totalskadet.

Fritidsbolig

Eksempel på fritidsbolig kan være så mangt

shopping_cart

Priser for 2016

Boligsalgsrapport NS 3600

Boligsalgsrapport inkluderer inspeksjon av maks 2 våtrom i en boenhet. Arealmåling samt en enkel beskrivelse av tilleggsbygning eks garasje uten tilstandsvurdering.

Produkt Pris inkl. mva
Enebolig/ fritidsbolig inntil 160 m2 Kr. 12 000,-
Enebolig/ fritidsbolig inntil 250 m2 Kr. 14 000,-
Enebolig/ fritidsbolig over 250 m2 Etter avtale
Leilighet/ 2 mannsbolig Kr. 8 000,-
Leilighet/ del av rekke 1 etg. Kr. 7 000,-
Blokkleilighet Kr. 5 000,-
Tillegg for:
Kontroll av krypkjeller. (forutsetter tilgang) Kr. 1 500,-
Ekstra våtrom Kr. 1 500,-
Ekstra boenhet med våtrom/hybel Kr. 2 000,-
Ekstra tilstandskontroll av tilleggsbygg Etter avtale
Anbefalte tjenester til NS 3600:
Markedsverdi Kr. 1 000,-
Utvidet fuktsøk med hulltaking( pr hull) Kr. 500,-
Kontroll av tegninger Kr. 300,-
Kontroll for romfunksjon P-rom Kr. 900,-
Forenklet vurdering av EL og branntekniske forhold Kr. 800,-

Tilstandsrapport
Produkt Pris inkl. mva
Vanlig enebolig/ fritidsbolig med et tilleggs bygg (garasje) Kr. 7 000,-
Større enebolig/ fritidsbolig Etter avtale
Leilighet 2 mannsbolig med et tilleggsbygg Kr. 4 500,-
Blokkleilighet Kr. 3 500,-
Tillegg for:
Verdi og lånetakst Kr. 1 000,-
Ekstra boenhet Kr. 800,-

Verdi og lånetakst
Produkt Pris inkl. mva
Vanlig enebolig/ fritidsbolig Kr. 4 500,-
Leilighet Kr. 3 400,-
Blokkleilighet Kr. 3 000,-
Forenklet verdivurdering fra Kr. 2 500,-

For oppdrag innen skade løsøre og skjønn. Bistand til advokater, rettsvesen og bo behandling. Reklamasjoner og annet legges faktisk timeverk til grunn for fakturering.Ved oppdrag som medfører lang reisevei, ufremkommelighet og annet som medfører en tilleggs belastning for takstmann ved oppdrag, avtales dette på forhånd der det er mulig med oppdragsgiver og faktureres pr time for medgått tid.


Medgått tid faktureres med Kr. 1050,- ink. mva pr time.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via telefon eller e-post for uforpliktende pristilbud.

Atle Hartveit

Daglig Leder

Tlf: 906 20 452

E-post: atle2@getmail.no

Besøksadresse

Oterlia 40

4950 RISØR

Unsplashed background img 3